[x] close/ปิด
Powered by WATTHAISTUTTGHART. 2011/2554
 


 

 
วัดสังฆวิหาร
ประวัติวัดสังฆวิหาร

อังคาร ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2554

  

 

ประวัติวัดสังฆวิหาร สตุตการ์ต

วัดสังฆวิหาร เมืองสตุตการ์ต สหพันธ์สาธารณเยอรมนี เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสาธุชนชาวไทยเมืองสตุตการ์ต และผู้ที่อาศัยอยู่รอบเมืองสตุตการ์ต โดยมีพระมหาพยอม สุทสัสะโน เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เป็นผู้นำในการก่อตั้ง ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยได้รับแต่งตั้งให้เดินทางมาเป็นพระธรรมทูต ประจำ ณ วัดพุทธวิหาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ / 1997  ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ / 2002 ได้นำสาธุชนชาวเมืองฮันโนเวอร์และใกล้เคียงก่อตั้งวัดธรรมวิหารขึ้น ปัจจุบันได้ซื้ออาคารเป็นวิลล่าหลังใหญ่บนเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ กลางเมืองฮันโนเวอร์ เป็นวัดไทยที่มีสาธุชนโดยรอบรัศมี ๒๐๐ กิโลเมตรมาบำเพ็ญบุญอย่างหนาแน่น

            ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ / 2007 ญาติโยมชาวเมืองสตุตการ์ตและเมืองโดยรอบ มีความประสงค์จะตั้งวัดไทยขึ้น แต่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ จึงได้นิมนต์พระมหาพยอม มานำในการก่อตั้ง หลังจากที่ใช้เวลาพบปะกับญาติโยมชาวไทยอยู่ประมาณ ๒ ปี ก็ไม่สามารถรวมกลุ่มคนได้เท่าที่ควรจะเป็น ประกอบกับระยะทางจากเบอร์ลิน มาสตุตการ์ตก็เกือบพันกิโลเมตร จะเดินทางมาบ่อย ๆ ก็ลำบาก เมื่อรับปากและประกาศออกไปแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จ แม้จะมองเห็นความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ความตั้งใจเดิมท่านต้องการรวมคนให้ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน และมีกองทุนพอสมควรเสียก่อนจึงจะดำเนินการตั้งวัด เหมือนที่ทำมาครั้งตั้งวัดที่เมืองฮันโนเวอร์ ตามรูปการณ์ที่ได้สัมผัสนี้คงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๔-๕ ปีเป็นแน่ เป็นอย่างนี้คงจะลำบาก จึงต้องเปลี่ยนแผนใหม่ให้เร็วขึ้น คือต้องหาสถานที่จำพรรษาสำหรับพระสงฆ์ ถ้าไม่มีพระสงฆ์มาประจำรวมคนไม่ติดแน่ การมีสถานที่จะต้องมีทุนทรัพย์ในเบื้องต้นพอสมควร แต่ก็มั่นใจว่าเมื่อมีพระสงฆ์การสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ก็จะชัดเจนขึ้น การตัดสินใจขั้นเด็ดขาดจึงเกิดขึ้นเมื่อเริ่มศักราชใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ / 2009 จึงได้จดทะเบียนพุทธสมาคมไทย สตุตการ์ตขึ้น เพื่อเป็นองค์กรทำกิจกรรมในการก่อตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศนี้ ใช้เวลาหาสถานที่ที่เหมาะสมนานถึงหกเดือน สถานที่เหมาะสมหลายแห่งที่เป็นเอกเทศที่จะไม่รบกวนใคร พอรู้จะทำเป็นวัดเขาเห็นว่าคนจะมาเยอะก็ไม่ยอมให้เช่า และประเทศฝรั่งนี้มองว่าวัดไม่มีรายได้แน่นอน ต้องอาศัยการบริจาค หากไม่มีคนบริจาค เขาก็จะไม่ได้ค่าเช่าและก็ไปเอาผิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไม่ได้ เพราะวัดเป็นองค์ที่เป็นการบริหารงานโดยคณะกรรมการ และเป็นงานเพื่อสังคมไม่ใช่ธุรกิจหาผลกำไร จวบจนกระทั่งเดือนกรกฏาคมปีนั้นเอง ได้เช่าอาคารที่ทำการเพื่อเป็นที่พักปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ที่ถนน.Lerchen str.เลขที่ 79 70176 Stuttgart West ซี่งก็ถือว่าเป็นโซนกลางเมือง แม้จะไม่ต้องการที่พักพระสงฆ์ที่เป็นลักษณะอพาทเมนท์(โวนุงส์)มาแต่ต้น แต่จะเข้าพรรษาแล้วจำเป็นต้องเอา คิดอีกอย่างหนึ่งเขายอมให้เช่าก็บุญโขแล้ว ทุนดำเนินการในเบื้องต้นได้รับการสนุบสนุนจากวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน[Berlin] และวัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์ [Hannover] และพระสงฆ์ได้เข้าอธิษฐานจำพรรษาตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ในปีนั้นเอง พระสงฆ์ชุดแรกที่มาจำพรรษา คือ พระมหาพยอม สุทสัสะโน เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน และพระมหาสราวุธ วุฑฒิสาโร จากวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

            ชื่อของวัดว่า “ สังฆวิหาร” ตั้งตามคำปรารภของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ โดยท่านปรารภไว้เมื่อมาตรวจเยี่ยมวัดพุทธวิหาร และวัดธรรมวิหาร ก่อนหน้านี้ว่า หากจะมีสาขาเพิ่มขึ้นอีกก็คงจะใช้ชื่อว่า วัดสังฆวิหาร จะได้คล้องจองกัน ในขณะนั้นยังไม่มีโครงการว่าจะตั้งอีกที่ไหน ชื่อของวัดจึงนับเป็นมงคลนาม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปรารภไว้เป็นเวลานาน ประหนึ่งว่าวัดสาขาที่สาม คงจะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้าอันไม่นานนี้เป็นแน่

            เมื่อวัดสังฆวิหาร เกิดขึ้นแล้ว คณะกรรมการรุ่นก่อตั้ง ก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนชาวไทยชาวพุทธได้ทราบกันอย่างกว้างขวาง ก็เริ่มมีสาธุชนรู้จักกันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้จะเป็นวัดแรกที่ตั้งขึ้นในกลางเมือง ก็ไม่ได้ทำให้สาธุชนตื่นเต้นเท่าไรนัก ถ้าเทียบกับการมีวัดครั้งแรกของเมืองอื่น ๆ ในเยอรมนี ด้วยว่าเมืองสตุตการ์ตและโดยรอบ เป็นเมืองที่แทบไม่ขาดพระเลย แม้จะยังไม่มีวัดก็ตาม เพราะสาธุชนที่มีกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา มักจะนิมนต์พระเกจิชื่อดังมาหมุนเวียน โปรดชาวพุทธกันไม่ได้ขาดตลอดทุกปี การตั้งวัดใหม่และพระที่มาจำพรรษาก็ถือว่าไม่ใช่พระเกจิแบบที่ผู้คนแถบนี้คุ้นเคย และที่ผ่านมามีความพยายามในการก่อตั้งวัดกันหลายครั้ง แต่ก็มีการล้มเลิกกันไป ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหลายคนเฝ้ามองดูว่า ครั้งนี้จะทำกันได้สำเร็จหรือไม่

            เมื่อเวลาผ่านไปเป็นปี ญาติโยมสาธุชนก็เริ่มมาวัดมากขึ้น กลุ่มญาติโยมประจำ ก็เริ่มมีความคล่องตัวกันในการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการสร้างวัดอย่างจริงจังและตั้งใจ พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติศาสนกิจแต่ละรุ่น ก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้สนับสนุนวัด และโดยเฉพาะพระมหาพยอม ถึงแม้ท่านจะมีภาระที่ต้องดูแลหลายวัด แต่ก็ได้วางแผนในการดำเนินกิจกรรมของวัดใหม่เป็นอย่างดี งานวัดที่เบอร์ลินและฮันโนเวอร์ก็ไม่ขาด งานวัดที่สตุตการ์ตก็ไม่เสีย แม้จะเดินทางไปกลับช่วงแรก ๆ ทุกสัปดาห์ในระยะทางร่วม ๘๐๐ กิโลเมตร ก็ไม่ย่อท้อ ในช่วงปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ / 2009 ได้นำชาวไทยในกรุงปราก สาธารณรัฐเชก (ประเทศเชกโก)ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นอีก ยิ่งทำให้มีภาระเพื่องานพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น ญาติโยมได้สัมผัสถึงความตั้งใจและเอาจริงในการนำก่อตั้งวัดของท่าน ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ญาติโยมสาธุชนที่มีจิตศรัทธาทั้งในเมืองสตุตการ์ตและรอบ ๆ แสดงตนปวารณาช่วยวัดเพิ่มมากขึ้น เป็นนิมิตหมายว่า วัดสังฆวิหาร เมืองสตุตการ์ตนี้ จะเป็นวัดที่มั่นคง และสมบูรณ์คือสามารถซื้อที่ดินและอาคารที่เหมาะสมเป็นสถานที่ตั้งของวัดต่อไปได้

            ในปัจจุบันท่านสามารถสนับสนุนวัดโดยการบริจาคเป็นค่าเช่าอาคารประจำเดือน เดือนละ ๕ ออยโรขึ้นไป หรือตามศรัทธา ,ค่าน้ำ ไฟ, ค่าภัตตาหารพระสงฆ์เช้า-เพล จะบริจาคด้วยตนเองที่วัด หรือตัดทางธนาคารก็ได้ (ค่าเช่าเดือนละ ๑๓๐๑.๐๐ ออยโร) พลังน้อย ๆ แต่หลายคน ก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ท่านพร้อมที่จะเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างบุญใหญ่นี้ ร่วมกับคนอื่น ๆ หรือยัง..

 เข้าชม : 6795


วัดสังฆวิหาร 5 อันดับล่าสุด

      กิจวัตรประจำวัน วัดสังฆวิหาร 27 / ม.ค. / 2554
      ปฏิทินกิจกรรมวัดสังฆวิหารประจำปี 2554 27 / ม.ค. / 2554
      Map  แผนที่ วัดสังฆวิหาร 26 / ม.ค. / 2554
      คณะกรรมการวัดสังฆวิหาร 25 / ม.ค. / 2554
      พระธรรมทูตวัดสังฆวิหาร 25 / ม.ค. / 2554

 
   
 

 

 

Watthaistuttgart © 2010 Created by วัดสังฆวิหาร
LERCHEN STR.79 70176 Stuttgart
Tel.>> 0711-31963999 Fax.>>0711-31963998

ADMIN

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher